งานสืบสวน

 

 

 

 

 

เบาะแสอาชญากรรม และยาเสพติด

แจ้งฝ่ายสืบสวน สน.บางรัก

โทร. 02-2668476

 

ตลอด 24 ชั่วโมง

 

*************

 

Visitors: 128,490