ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

 

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.บางรัก

 

บางรัก 205 ตชส.สน.บางรัก ร่วมกิจกรรมกับศูนย์สาธารณสุข 23 (สี่พระยา) ในการให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งวิธีการระวัง ป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดกับผู้สูงอายุ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนวัดม่วงแค-มัสยิดฮารูณ

 

Visitors: 128,491