ประชุมข้าราชการตำรวจระดับ สว.

 

 

 

สถานีตำรวจนครบาลบางรัก จัดโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัยในเขตเซฟตี้โซน สน.บางรัก

 

 

 

 

Visitors: 109,441