เจ้าหน้าที่ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก

 

 

   ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปรกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร ออกตรวจเยี่ยมประชาชนชุมชนมัสยิดฮารูณให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดและประชาสัมพันธ์เกียวกับ

การสังเกตวัตถุต้องสงสัย

 

 

 

 

 

Visitors: 109,440