โครงการประชาอุ่นใจ เมื่อตำรวจไทยเข้าถึง (Knock Door) “ทำอย่างไรให้ประชาชนรักตำรวจ”

โครงการประชาอุ่นใจ เมื่อตำรวจไทยเข้าถึง (Knock Door) “ทำอย่างไรให้ประชาชนรักตำรวจ”

 

 

Visitors: 109,440