งานป้องกันปราบปราม

    พ.ต.ท.สมภพ เชาว์เพขรไพโรจน์

           สวป.สน.บางรัก

        พ.ต.ท.เดโช สมศรีธนาเดช

                 สวป.สน.บางรัก

         พ.ต.ท.สมชาย วงศ์พูนสุข

                  สวป.สน.บางรัก

          พ.ต.ต.สิโณทัย ลิลิตธรรม

                   สวป.สน.บางรัก

Visitors: 109,440