ผบก.น.6 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมฯ ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

 

Visitors: 109,441