ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับตำรวจ ตอน 2

ตำรวจกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาอยู่

Can you prove these charges?
คุณพิสูจน์ข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้ไหม?

What proof have you got?
คุณมีข้อพิสูจน์อะไรบ้าง?

What evidence is there?
มีหลักฐานอะไรบ้าง?

He was charged with embezzlement of funds.
เขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน

He was arrested for fraud.
เขาถูกจับกุมฐานหลอกลวง

He was arrested on a narcotics charge.
เขาถูกจับในข้อหายาเสพติด

He was accused of peddling drugs.
เขาถูกข้อหาค้ายาเสพติด

He was arrested while trying to cross the border.
เขาถูกจับกุมขณะพยายามข้ามแดน

He was released on bail.
เขาได้รับการประกันตัวออกไป

We have a warrant for your arrest.
เรามีหมายจับกุมคุณ

Can I see your search warrant?
ขอผมดูหมายค้นของคุณด้วย

He received a police summons.
เขาได้รับหมายเรียกจากตำรวจ

He was charged with operating a brothel.
เขาถูกข้อหาตั้งซ่องโสเภณี

Twenty prostitutes were taken to the police station.
โสเภณี 20 คน ถูกนำไปสถานีตำรวจ

They are in police custody.
พวกเขาอยู่ในความอารักขาของตำรวจ

The police are holding the suspect for questioning.
ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยไว้เพื่อสอบถาม

There are jails at every police station.
มีห้องขังที่สถานีตำรวจทุกแห่ง

He was put in jail.
เขาถูกขังคุก

He's behind bars.
เขาอยู่หลังลูกกรง

He's in jail pending trial.
เขาติดคุกระหว่างการพิจารณา

The prisoners are well fed.
นักโทษได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี

He escaped from jail.
เขาหนีคุก

Police threw a cordon round the area.
ตำรวจล้อมรอบบริเวณ

Police surrounded the suspect's home.
ตำรวจล้อมบ้านผู้ต้องสงสัย

Police raided the house at dawn.
ตำรวจบุกขึ้นบ้านตอนรุ่งเช้า

He was asked to surrender.
เขาถูกสั่งให้ยอมแพ้

He opened fire.
เขาเปิดฉากยิง

Police gunned him down.
ตำรวจยิงเขาล้มลง

There was an exchange of gunfire.
มีการยิงต่อสู้กัน

Can you arrest this man?
คุณจับคน ๆ นี้ได้ไหม?

He has written me three bounced cheques.
เขาเขียนเช็คไม่มีเงินให้ผม 3 ใบ

Isn't it a criminal offense?
นี่ไม่ใช่ความผิดทางอาญาหรือ?

Is this a civil or a criminal case?
นี่เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา?

The Police are handling the case themselves.
ตำรวจกำลังดำเนินคดีอยู่เอง

This case will have to be sent to court.
คดีนี้จะต้องถูกส่งขึ้นศาล

I want to file a lawsuit.
ผมต้องการยื่นคำร้องต่อศาล

I want to see my lawyer.
ผมต้องการพบทนายของผม

He is awaiting trial.
เขากำลังรอคอยการพิจารณา

He was summoned to court.
เขาถูกเรียกตัวไปศาล

The hearing was scheduled for November 2nd.
การพิจารณากำหนดไว้วันที่ 2 พฤศจิกายน

The court is in session.
ศาลอยู่ในระหว่างการประชุมหารือ

The court will adjourn for 2 days.
ศาลจะเลื่อนออกไปอีก 2 วัน

The prisoner was called to the witness box.
นักโทษถูกเรียกตัวไปที่คอกพยาน

The witness was put under oath.
พยานถูกนำไปสาบานตัว

It's up to the judge and the jury now.
ขณะนี้มันขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาและลูกขุนแล้ว

The accused pleaded not guilty.
จำเลยไม่ยอมรับผิด

He denied the charges.
เขาปฏิเสธข้อกล่าวหา

The verdict was 'guilty'.
คำตัดสินของคณะลูกขุนคือ 'มีความผิด'

He was sentenced to 5 years in jail.
เขาถูกลงโทษจำคุก 5 ปี

He was given 10 years.
เขาถูกลงโทษ 10 ปี

He was fined 500 Baht.
เขาถูกปรับ 500 บาท

The prisoner pleaded guilty.
นักโทษยอมรับผิด

He confessed openly to his crimes.
เขาสารภาพการประกอบอาชญากรรมของเขาอย่างหมดสิ้น

His sentence was reduced.
เขาได้รับการลดโทษ

He was put under house arrest.
เขาถูกส่งตัวไปเรือนจำ

He was set at liberty on parole.
เขาได้รับการปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บน

He is on probation.
เขาอยู่ในระหว่างการภาคฑัณฑ์

He was remanded in custody.
เขาถูกคุมขับระหว่างพิจารณาโดยได้รับความอารักขา

He won the case.
เขาชนะความ

He lost the case.
เขาแพ้ความ

He appealed to the Supreme Court.
เขาอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด

His pleas for mercy were rejected.
คำร้องขอลดโทษของเขาถูกปัด

He is innocent.
เขาบริสุทธิ์

The prisoner was released.
นักโทษได้รับการปลดปล่อย
Visitors: 109,441